Aby w ogóle rozpocząć proces budowlany na podstawie ustawy Prawo budowlane to zawsze trzeba najpierw podjąć działania wstępne poprzedzające ten proces.

Należy przede wszystkim sprawdzić, czy dla danego terenu istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie ma takiego planu, to należy uprzednio uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Jeśli natomiast inwestycja może oddziaływać na środowisko, to należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Czasami również istnieje potrzeba uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W niniejszym dziale znajdują się następujące informacje:

 

 

Joomla templates by a4joomla